Vanliga stomiproblem: Läckage

Ett av de vanligaste komplikationerna med en stomi är läckage. Det kan bero på en rad olika saker. Här presenterar vi vanliga problem och hur du, genom att prova dig fram, kan finna en lösning.  Stomiläckage kan i sin tur orsaka hudirritationer som i värsta fall ger sårbildning. Därför är det viktigt att ha en bra bandagering som är skonsam mot huden och låter den andas.

Om du upplever problem med läckage är det viktigt att ta reda på orsaken så att du på bästa vis kan finna en lösning. 

Rätt hjälpmedel kan minska stomiläckage

Genom att prova olika typer av påsar, plattor och andra stomiprodukter kan du prova dig fram till vilken som sitter bäst på just dig. Ibland kan man behöva en variant nattetid och en annan dagtid, eftersom att rörelsemönstret är olika.

Stomi läckage

5 tips för att minska risken för läckage från din stomi

 1. Hudhälsan

Om din hud runt stomin är skadad eller irriterad blir det svårare att applicera din bandagering. Många gånger fäster den dåligt om huden är skadad och skapar dessutom irritationer och ibland smärta. Att ta väl hand om din hud är därför en viktig grundförutsättning för att minska risken för läckage från din stomi. Välj hudvänliga produkter som låter huden andas och för bort avföring och svett från huden som annars kan ge stora besvär. Du kan läsa mer om tips och råd vid hudproblem runt stomi här. Några av våra tips är att passa på att lufta huden mellan bandageringsbyten och att tänka på att vara försiktig när du avlägsnar häftor från huden. Genom att använda en skonsam häftborttagare blir bytet enklare och din hud skonas. 

2. Ojämnheter i huden kan orsaka läckage

En vanlig orsak är att fästytan runt stomin är ojämn på grund av bråck eller ärr vilket gör att påsen inte fäster ordentligt. Det kan delvis avhjälpas genom att prova olika påsar och plattor för att se vilken som sitter bäst på dig. Du kan även prova olika stomihjälpmedel såsom ringar, tätningsgel eller säkerhetshäftor. 

3. Olika tillfällen kräver ibland olika bandagering och hjälpprodukter

Olika produkter kan vara aktuella för olika syften; när du sover eller är fysiskt aktiv kan du behöva extra hjälpmedel för att hålla påsen på plats och minska risken för läckage. Vid träning med stomi är det en god idé att tömma påsen innan. Ett stödplagg brukar vara till god hjälp vid fysisk aktivitet. Hos oss hittar du ett brett sortiment av stödunderkläder från Comfizz

4. Tunnflytande innehåll kan ge stomiläckage

En annan vanlig orsak till stomiläckage är tunnflytande innehåll. Innehållet kan då skvalpa vid rörelse och kan lättare tränga igenom bandageringen och läcka ut. Trio Pearls är en portionspåse som du lägger i din stomipåse. Den absorberar upp till 750 ml och bildar ett mer gelliknande innehåll. Utöver absorption reducerar den även gas och lukt från din stomi.

5. Byt stomipåse regelbundet för att minska läckage

Användningstiden för en stomipåse varierar från person till person och beror även på vilken typ av påse som används. Faktorer som typ av stomi, stomiflöde och dina preferenser påverkar ditt val. Prata med din stomiterapeut om vad som är rekommendationen för dig.

Välj stomimaterial i silikon

I vårt sortiment finner du bland annat stomiringar och tätningsgel som fyller ut ojämnheter runt din stomi så att påsen försluter bättre. Ibland kan man behöva prova sig fram för att finna den bandageringskombination som sitter bäst runt din stomi. Om du har lös avföring kan en superabsorberade portionspåse vara till hjälp. Den förtjockar innehållet vilket minskar risken för läckage och en skvalpande påse som drar och är obekväm. Dessutom minskar den dålig lukt och gör tömningen enklare.

Alla våra produkter är hudvänliga: de låter huden andas och leder bort avföringen från hudytan. Detta skonar huden och minskar risken för hudirritation.

Våra underkläder från Comfizz kan också minska risken för läckage då de håller upp och in påsen så att den inte drar och flyttar sig – vilket också kan vara orsaken till läckage. Särskilt tycker många att en gördel eller ett linne med stödfunktion är hjälpsamt vid fysisk aktivitet eller om man rör sig mycket under sömnen på natten.

Ange din e-postadress och få nyheter, erbjudanden och tips/råd skickade direkt till dig.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev 1 gång i månaden och du kan när som helst avregistrera dig.