Vad gör en stomiterapeut?

Vi har tagit hjälp av Karin Blomberg, som arbetar som stomiterapeut i Malmö. Här delar hon med sig av vad hon tycker är viktigt att du som stomipatient vet om stomiterapeutens roll, både före operation och i din kontakt med vården därefter. Vi vill poängtera att Karin inte har någon koppling till Capero Medical AB utan är anställd av Region Skåne och skriver således i egenskap av en helt företagsoberoende stomiterapeut från vården. Vi anlitar inte stomiterapeuter då vi anser att en stomiterapeut ska ge oberoende medicinska råd och inte vara styrda av ett företags produkter och varumärke.

Nedan text är Karins beskrivning

stomiterapeut uppföljning

Min Bakgrund – Stomiterapeut Karin berättar

Jag började som sjuksköterska på kirurgen i Lund 1983 och 1990 började jag på stomimottagningen i Lund. Stomiterapeututbildningen gick jag ut 1993 i Göteborg. Jag har jobbat alla dessa år som stomiterapeut och trivs mycket bra med mitt yrke. Att få träffa alla dessa underbara patienter i glädje och sorg och att få kunna delge den kunskap man har inom vårt område betyder mycket. Sedan ska man inte glömma all personal runtomkring som alla är delaktiga i samma patient: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist och kurator: vi är ett bra team som finns här för att hjälpa dig med din stomi.
Capero kontaktade mig med önskemål om att jag skulle berätta lite om den roll vi som stomiterapeuter har och hur vi kan hjälpa dig som patient. Här försöker jag gå igenom de olika kontakter som du som patient har med oss och hur vi arbetar. Jag välkomnar er givetvis att kontakta min avdelning eller någon av mina kollegor på stomi-avdelningar i vården runt om i landet om du har några frågor. På min avdelning i Malmö arbetar vi med telefonrådgivning måndag till torsdag 9-11 och fredag 9-10.

Karin Blomberg,
Stomiterapeut Malmö

Preoperativa samtal med din stomiterapeut

Innan operationen hålls ett så kallat preoperativt samtal. Under samtalet med oss ger vi bland annat information om vilken typ av stomi som du kommer att få. Vi pratar också om olika stomityper, hur en stomi ser ut och fungerar, eller hur livet kan förändras efter att man fått en stomi. Vi visar och berättar om hur man kan få information, exempelvis genom informationsbroschyrer från olika företag eller att söka på internet. Stomimaterial och stomibroschyrer får du med dig inför operationen så att du som patient kan förbereda dig. Mötet brukar läggas ungefär en vecka innan operationen och vi ser gärna att du besöker oss tillsammans med någon anhörig.

Vid akut operation

Om operationen är akut, träffar vi den inneliggande patienten på plats på sjukhuset. Vi informerar då om att stomiträning sker på avdelningen tillsammans med avdelningspersonal. Därefter kommer vi stomiterapeuter till avdelningen igen och har ett utskrivningssamtal inför hemgång.
I samband med att du träffar oss får du även med dig ett visitkort så att du har ett aktuellt nummer om du har frågor och behöver ringa till oss.

Stomimarkering

Inför operationen markerar stomiterapeuten var på magen stomin ska vara. Det är viktigt att den hamnar på ett bra ställe så att patienten kan sköta sin stomi optimalt. Vi vill gärna ha patienten sittandes, liggandes och ståendes och gärna i sina privata kläder, för att hitta en bra stomimarkering. Det är viktigt att den inte hamnar i ett veck, gammalt operationsärr eller liknande, då risken i sådana fall är stor att det blir problem med stomiläckage.

Bedömningar och stöttning för personal eller patient

När patienten ligger inlagd på vårdavdelning sköter personalen där, tillsammans med patienten, den dagliga stomivården. Personalen kan ringa till stomimottagningen om de behöver extra stöttning med patienten. Ibland handlar det om svårbandagerade stomier, läckage eller att du som patient vill diskutera bandagering, kostråd, hudvård eller har andra frågor. När det är dags för hemgång har vi alltid ett utskrivningssamtal tillsammans, så att du ska känna dig trygg och redo att åka hem och sköta om stomin i din vardag.

Stomimaterial på E-recept

I Region Skåne förskrivs stomimaterial av stomiterapeuten genom elektroniskt recept. Stomimaterial och läkemedel ingår i samma högkostnadsskydd.
Stomiterapeuten förskriver alltså materialet och skickar det elektroniska receptet till apotek. Sedan kan du som stomiopererad beställa och betala på ditt valda apotek: online eller i fysisk butik.
Notera att vissa regioner i landet har upphandlat stomiprodukter, där kan andra förfarande för ordinering av stomimaterial gälla. Fråga i just din region.

Uppföljning med din stomiterapeut efter operationen

Den första uppföljningen brukar vara cirka två till tre veckor efter operationen och sedan cirka fyra gånger per år. Därefter finns det möjlighet till årliga besök, om du önskar.
På dessa uppföljningar kollar vi bland annat stomins hålstorlek och det ges möjlighet att testa olika stomibandage och tillbehörsprodukter. Du får således prova dig fram till vad som är bäst för just dig och din stomi.
Vi diskuterar även kost, sex och samlevnad, motion, resor och kläder tillsammans och svarar på de frågor som du har. För patienter med kolostomi så kan vi föreslå irrigering. Irrigering innebär att man sköljer tarmen med ett vattenlavemang var 24/48:e timme.

Stomiundervisning

En annan viktig del i vårt arbete som stomiterapeuter är att undervisa vårdpersonal kontinuerligt. Vi har seminarium där vi bjuder in stomiopererade och deras anhöriga tillsammans med stomiföretagen. Detta brukar vara mycket uppskattat. Vi undervisar även personal från kommunen. Vi har ett bra samarbete med samtliga stomiföretag och håller oss uppdaterade med nya stomibandage och andra produkter kontinuerligt.
Inom regionen brukar vi stomiterapeuter ha möten tillsammans två gånger per år där vi diskuterar olika ämnen och ger tips och råd till varandra. Detta är mycket betydelsefullt så att vi kan ge den bästa optimala vården till alla våra stomipatienter.

Vårt uppdrag som stomiterapeuter: en sammanfattning

Sammanfattningsvis är vår uppgift som stomiterapeut att ge information och undervisning till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi utför utprovning och förskrivning av stomimaterial samt medverkar i patientens medicinska vård under och efter sjukhusvistelse samt i patientens rehabilitering. Fortlöpande ger vi rådgivning och information i både sluten och öppen vård. Vi håller utbildning och fortbildning för olika personalkategorier. Som stomiterapeut håller vi oss själva uppdaterade i stomivården med nyheter inom forskning, behandlingar och bandagering.

Ange din e-postadress och få nyheter, erbjudanden och tips/råd skickade direkt till dig.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev 1 gång i månaden och du kan när som helst avregistrera dig.