Kolostomi

Vad är kolostomi?

Kolostomi är benämningen på en typ av opererad konstgjord öppning i magen (stomi). Ordet kolostomi kommer utav att det är tjocktarmen (som även benämns kolon) som opereras. Kolostomin skapas genom att en del av tjocktarmen tas ut och sys fast på huden på utsidan av bukväggen. På så vis leder man ut avföringen genom kolostomin på magen. Där appliceras sedan en så kallad stomipåse för att samla upp avföringen, eftersom man då inte längre har en muskel som kan reglera när tarmen töms. Oftast är kolostomin placerad på vänster sida av magen och avföringen är av fastare karaktär. De flesta med denna typ av stomi använder en sluten stomipåse.

Stomiprodukter äldre

Varför får man en kolostomi?

Anledningen till att man behöver operera en kolostomi kan vara många. Det kan röra sig om en sjukdom såsom cancer i tjocktarmen eller ulcerös kolit. Ibland kan man lida av svåra blockeringar eller problem med skador och hål på tarmen som gör det nödvändigt med en kolostomioperation.

Olika typer av kolostomi

Det finns olika typer av kolostomioperationer som tillämpas vid olika typer av problem. De kan anläggas i olika delar av tjocktarmen, men alltid före ändtarmen. Man skiljer i huvudsak på två olika varianter: ändkolostomi (ibland endast benämnd kolostomi) och tvärgående loop-kolostomi (dubbelpipig stomi).

Ändkolostomi: den vanligaste

Ändkolostomin är den vanligaste formen. Den skapas genom att en ände av tjocktarmen förs ut och skapar stomin. Denna variant kan tillämpas både vid tillfällig och permanent stomi.

Loopkolostomi (dubbelpipig stomi)

Till skillnad från ändkolostomin har loopkolostomin två öppningar till tarmen. Man tar vid denna operation ut en ögla av tarmen som delas och tillsammans bildar stomin. På så vis exponerar man både den aktiva (övre höger sida) och den inaktiva (nedre vänster sida) delen av tarmen genom öppningen. Dubbelpipig stomi är en akut och tillfällig variant av kolostomioperation. När den sjuka delen av tarmen fått vila och läka återförenar man öppningarna så att en hel passage är återställd. 

Tillfällig eller permanent kolostomioperation

Det är inte alltid man behöver en stadigvarande stomi. Ibland är det en tillfällig lösning som används under en period. Exempelvis opererar man ibland en tillfällig kolostomi om man har en bit av tarmen som är skadad eller sjuk. På så vis kan den sjuka delen vila och tillfriskna. Även vid de tillfällen då den skadade delen opereras bort kan den friska delen av tjocktarmen behöva möjlighet att återhämta sig innan man sammanfogar ändarna för att åter ha en intakt tjocktarm och tarmfunktion. En sådan sammanfogningsoperation av tjocktarmen kallas för anastomi. Det är dock inte alltid det är möjligt att operera en sammanfogning på grund av risker, komplikationer eller andra svårigheter. I sådana fall kan en permanent kolostomi vara den enda funktionella lösningen för patienten.

Produkter för dig med kolostomi

Vilka produkter man ska välja kan många gånger vara svårt. 

Beställ varuprover och ta hjälp av din stomiterapeut. Var inte rädd för att testa många olika varianter så att du finner de bästa produkterna för just dig. Du ska aldrig acceptera läckage eller hudproblem: det finns med all sannolikhet en lösning på dina problem. Har du en ojämn hud kring stomin kan en stomigel hjälpa till att jämna ut ojämnheterna i huden och minska risken för läckage. Ibland är istället en ring (platt eller konvex) det bästa alternativet för tätning för att minska risken för läckage. Det är alltid viktigt att ta hand om din hud runt stomin. Med en hudskyddspray bevarar du hudens barriär och minskar risken för hudskador. Ombandageringen går enklare med en mild häftborttagning som gör att dina applikationer enklare lossnar från huden. Du hittar alla våra stomiprodukter i vår webbshop där du enkelt och diskret kan beställa hem kostnadsfria prover för att testa och utvärdera om de är rätt för dig. Du är självklart välkommen att kontakta oss med dina frågor om bandagering och hudproblem runt din stomi.

Du kan läsa mer om kolostomi på bland annat SSKRs hemsida.

Ange din e-postadress och få nyheter, erbjudanden och tips/råd skickade direkt till dig.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev 1 gång i månaden och du kan när som helst avregistrera dig.