Om silikon

Silikon – när din hud behöver lite extra hjälp!

Huden är kroppen största organ och fungerar som regel som en utmärkt barriär mot yttre påverkan. För många kan det vara en daglig utmaning att hålla huden i ett bra skick. Läckage, hudproblem, irritation, obehag och otrygghet är några vanliga problem som kan förknippas med stomiprodukter. Trio Healthcares nya avancerade silikonteknologi erbjuder en mängd fördelar framför traditionella hydrokolloidprodukter.

Silikon i stomiprodukter

Om du använt de vanligaste produkterna på marknaden för omvårdnaden av din stomi och huden runt omkring, vet du i regel en del om hudirritation, läckage och hur svårt det är att avhjälpa dem. Genom att välja silikonmaterial kan du få en betydligt bättre tätning runt din stomi. Något som kan avhjälpa dessa vanliga problem. Silikon absorberar inte kroppsvätskor (vilket kan orsaka hudirritation) som de annars vanligt förekommande produkterna i hydrokolloid-material gör. Dessutom är silkonbaserade produkter betydligt lättare att ta bort vid bandagebyten utan hudpåverkan eftersom de inte bryts ner under användandet.

Stomivårdens historia: från hydrokolloid till silikon

År 1970 skedde en vändpunkt inom stomivårdsprodukter med uppfinningen av Hydrocolloid (av företaget Squibb), som ursprungligen fanns på marknaden för användning av tandläkare och käkkirurger. Det upptäcktes av en slump att detta material fungerade bra på huden. De producerade plattor av hydrokolloid som kallas “stomahesive” och ett nytt företag etablerades för att marknadsföra produkterna.

Även om det har skett en del förbättringar inom stomivården med uppfinningen av konvexa produkter, olika fästlösningar och dubbla filterpåsar, har det inte skett några betydande framsteg inom hudbarriärteknologi sedan introduktionen av hydrokolloid på 1970-talet.

Responsive Silikone®-teknik

Under 2014 gjorde Trio® Ostomy Care ett stort genombrott inom stomivårdsteknologin med uppfinningen av en specialformulerad silikonbaserad stomiserie som har utformats specifikt för att hantera komplikationerna av att ha en stomi. Silikon avhjälper många av de problem som finns med hydrokolloida produkter såsom hudirritationer, hållbarhet och hygien.

Materialet silikon revolutionerade stomivården. Det till trots är det många som idag fortfarande använder produkter med hydrokolloid. 

Den vanligaste typen av material i produkter för stomi: Hydrokolloidens funktion

Idag är de flesta tätningsringar, plattor och tätningspastor fortfarande baserade på ett material som kallas hydrokolloid. Det är ett gelbildande material tillverkat av natriumkarboximetylcellulosa (NaCMC), polyisobuten och andra ingredienser som gelatin och pektin. Det innebär i korthet att fästförmågan hos materialet ökar under användningen då hydrokolloiden (som namnet indikerar) suger åt sig vätska: såväl från huden som eventuella läckage. Det ger en mycket stark vidhäftningsförmåga. Detta till trots får inte materialet en vidhäftning över hela huden då den inte går ner i hudens små ojämnheter (se bilder nedan).

Hydrokolloider kan vara smärtsamma att avlägsna och svåra att få av i ett stycke. Då materialet inte fäster över hela hudytan får man ett ojämnt tryck på huden som lätt skapar irritationer och hudskador. Den fuktabsorberande egenskapen gör också att huden hela tiden har fukt, i form av svett och eventuellt läckage, anliggande mot huden. Detta kan i sig skapa hudirritation (se bilder nedan).

När en hydrokolloid absorberar fukt bildar den en hydrogel och eroderar. Hydrogeler ger inte en skyddande barriär mot väta, enzymer och irriterande ämnen. Erosion bidrar även till luckor runt stomin.

Skillnad hydrokolloid silikon

Mer hygieniska och enklare bandageringsbyten

Skillnad hydrokolloid silikon

Det mesta är annorlunda med våra produkter: såväl vad gäller vidhäftning som fukt. Silikonet formar sig efter din huds ojämnheter och har en låg ytenergi så att den sluter om och får en fästförmåga över hela ytan. Våra produkter med Trio’s Sil2™ Technology: silikonring (Trio Silvex), förstärkningsbåge (Trio Silex) och silikongel (Trio Silken) ger en omedelbar och säker vidhäftning på huden samtidigt som de mycket lätt kan tas bort vid byte av stomimaterial. De lämnar inga rester på huden vid borttagning vilket resulterar i ett snabbare och renare påsbyte. Materialet har hög flexibilitet och, till skillnad från hydrokolloiden, stramar den därför inte heller emot när du rör dig. Flexibiliteten gör också att man får en bättre tätning då den kramar om stomin så att inga gap uppstår mellan ring och stomi. Silikon absorberar inte fukt, men andas väl. Precis som din egen hud fungerar! 

Större delen av fukten från din hud går igenom silikonet och avdunstar. Man kan säga att funktionen påminner om den hos materialet gore-tex. Den blir inte geggig, bryts ner och förlorar inte heller sin styrka under användning. Din hud behåller därför sin elasticitet och irritation minskar. Silikonet skyddar huden från klåda, irritation och inflammation. Silikonringarna bibehåller sin form och funktion även vid förlängd användning samtidigt som de låter huden andas, vilket reducerar risken för maceration av huden. Resultatet blir en friskare och mer välmående hud. Kort sagt: Hudens bästa vän!

Skillnaden mellan hydrokolloid och silikon

Tabellen nedan visar skillnaden mellan vår nya silikonteknologi och de mer traditionella hydrokolloida materialen.

I mobilen? Scrolla till höger för att se hela tabellen.

Kliniskt BehovHydrokolloida materialTrio’s nya silikonteknologi
Direkt vidhäftningBristfällig direkt vidhäftning p.g.a. icke-adhesiv hydrokolloidutfyllnad nyttjad i sammansättningenDirekt vidhäftning p.g.a. låg ytenergi och hög flexibilitet från silikonpolymerer
Vidhäftningssgraden ökar inte över tid (ger enklare borttagande och minskar hudskador)Ökar med tiden p.g.a. att det adhesiva materialet ”smälter” in mot huden (icke-kross-länkade polymer)Ingen signifikant förändring i vidhäftning över tid (Kross-länkade polymer)
HygieniskAbsorberar avföring och urinIcke-absorberande men genomsläpplig för fukt
Rent borttagande (inga rester)Bryts ned i närvaro av avföring och urinBibehållen funktion och form i närvaro av avföring och urin ger ett borttagande i ett stycke. Lämnar inga rester på huden
Ger en skyddande tätningGer endast en skyddande tätning innan den bryts ned eller rör sig.Komplett hudskydd under hela användningen. Flexibel och rör sig med dina rörelser.
Inga mellanrum mellan hud och stomi: inget läckage.
Hanterar fukt för att undvika macerationAbsorberar fukt, urin och avföring och håller den nära huden
Ändrar vätskebalansen i epidermis (överhuden)
Kan orsaka fuktskador i huden
Ej absorberande men låter huden andas. Hanterar fukt för att upprätthålla fuktbalansen. Avvisar vätska för att skydda huden från stomins utflöde.

trio-silikon-hydrokolloid-illustration

Trio’s nya silikonteknologi Sil2™

  • Mer hygienisk än traditionella produkter – absorberar inte kroppsvätskor. 
  • Låter huden andas – för en förbättrad hudkondition.
  • Bibehållen funktion och form – bryts inte ned av kroppsvätskor.
  • Tas bort i ett enda stycke – lämnar inga rester på huden.
  • Alla Trio®-produkter använder silikon av medicinsk kvalitet, även när konsumentkvalitet skulle räcka.

Du kan beställa gratisprover av våra Trioprodukter så skickar vi dem till dig kostnadsfritt.

Silikon – är det verkligen bra?

Det är skillnad på silikon och silikon. Du har säkert hört om cykliska silikoner som något såväl miljöfarligt som hälsovådligt. Ingen av våra produkter innehåller dessa typer av silikon. Vill du läsa mer om cykliska silikoner kan vi rekommendera apotekets sida, där de skriver om deras egna ställningstagande att inte sälja produkter med detta innehåll. Alla våra silikonprodukter är dessutom av medicinsk kvalitet, vilket ställer högre krav på dess innehåll och utformning.
Färgade silikonprodukter kan också innebära farliga tillsatsämnen. Därför är alla våra produkter ofärgade. 

Cykliska silikoner hydrokolloid

Ange din e-postadress och få nyheter, erbjudanden och tips/råd skickade direkt till dig.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev 1 gång i månaden och du kan när som helst avregistrera dig.