Silikon – när din hud kan behöva lite extra hjälp!

Om du använt de vanligaste produkterna på marknaden för omvårdnaden av din stomi och huden runt omkring, vet du allt om hudirritation, läckage och arbetet att ta bort dem. Att använda vår teknologi baserad på silikonmaterial kan erbjuda en mycket bättre tätning. Silikon absorberar inte kroppsvätskor (vilket kan orsaka hudirritation) i samma utsträckning som hydrokolloider och är betydligt lättare att ta bort vid bandagebyten utan hudpåverkan.

Huden är kroppen största organ och fungerar som regel som en utmärkt barriär mot yttre påverkan. För många kan det vara en daglig utmaning att hålla huden i ett bra skick. Läckage, irritation, obehag och otrygghet är några vanliga problem som kan förknippas med stomiprodukter. Trio Healthcares nya, avancerade silikonteknologi erbjuder en mängd fördelar framför traditionella hydrokolloidprodukter.

Vår nya, användaranpassade silikonring (Trio Silvex), förstärkningsbåge (Trio Silex) och silikongel (Trio Silken) ger en omedelbar och säker vidhäftning på huden samtidigt som den mycket lätt kan tas bort vid byte av stomimaterial. Den lämnar inga rester på huden vid borttagning vilket resulterar i ett snabbare och renare påsbyte. Betydelsen av att produkterna inte suger upp en stor mängd fukt och kroppsvätskor gör den mer hygienisk att använda. Silikonringarna bibehåller sin form och funktion även vid förlängd användning men låter huden att andas vilket reducerar risken för maceration av huden. En friskare och mer välmående hud helt enkelt.

Tabellen nedan visar skillnaden mellan vår nya silikonteknologi och traditionella hydrokolloida material.

I mobilen? Scrolla till höger för att se hela tabellen.

Kliniskt BehovHydrokolloida materialTrio’s nya silikonteknologi
Direkt vidhäftningBristfällig direkt vidhäftning pga icke-adhesiv hydrokolloidutfyllnad nyttjad i sammansättningenDirekt vidhäftning pga låg ytenergi och hög flexibilitet från silikonpolymerer
Vidhäftningssgraden ökar inte över tid (resulterandes i enkelhet vid borttagande och reducering av ”stripping” av huden)Ökar med tiden pga den adhesiva matrix ”smälter” in mot huden (icke – cross-linked polymer)Ingen signifikant förändring i vidhäftning över tid (cross-linked polymer)
HygieniskAbsorberar avföring och urinIcke-absorberande men genomsläpplig för fukt
Rent borttagande (inga rester)Bryts ned i närvaro av avföring och urinBibehållen funktion och form i närvaro av avföring och urin tillåtandes ett borttagande i ett stycke–lämnar inga rester på huden

Har du läckage, obehag, hudirritation och eller en känsla av osäkerhet?trio-silikon-hydrokolloid-illustration
Känn skillnaden och upplev fördelarna med vår utvecklade silikonteknologi!

Trio’s nya silikonteknologi

• Mer hygienisk än traditionella produkter – absorberar inte kroppsvätskor i samma utsträckning
• Låter huden andas – för en förbättrad hudkondition
• Bibehållen funktion och form – bryts inte ned vid närvaro av kroppsvätskor
• Tas bort i ett endastycke – lämnar inga rester på huden

Du kan beställa gratisprover av våra Trioprodukter så skickar vi dem till dig kostnadsfritt.
Alla Trioprodukter ingår i högkostnadsskyddet.