Urostomi

Vad är urostomi?

En urostomi, eller brickerblåsa som den ibland kallas, är en opererad urinkanal med öppning på din kropp där urin kan komma ut. Urostomi opereras då man inte kan urinera på vanligt vis. Urostomin placeras vanligtvis på höger sida under navelhöjd på buken. Vid öppningen fästs sedan en påse som samlar upp urinen. Denna påse måste tömmas flera gånger dagligen samt bytas varannan till var tredje dag. En urostomi är, till skillnad från andra typer av stomier, alltid permanent.

Operationen kallas cystektomi. Vid en cystektomi opereras inte bara urinblåsan bort, utan även lymfkörtlar, livmoder, äggstockar och delar av slidan hos kvinnor samt prostatan hos män. En följdverkan av detta är att såväl män som kvinnor blir sterila.

Praktiskt innebär operationen att man leder om urinen till en del av tunntarmen. Det är sedan en del av tunntarmen som leds till bukytan för att skapa stomin (öppningen).

Varför får man en urostomi (brickerblåsa)?

Den vanligaste orsaken till urostomi är cancer i urinblåsan. I många fall kan cancer i urinblåsan behandlas med mindre invasiva metoder. Vid en så kallad muskelinvasiv urinblåsecancer, där även urinblåsans muskel blivit påverkad, kan man behöva operera en urostomi.

Kvinna med urostomi

Olika typer av urostomi

Vi har här fokuserat på urostomi utanpå kroppen. Det finns även andra varianter som opereras inuti magen: där man skapar en intern tarmblåsa.

Kontinent urostomi

Vid kontinent urostomi, det vill säga en tarmblåsa inuti magen, har man endast ett litet hål utanpå magen. Där för man sedan in en slang för att tömma urinen. Detta görs med fyra till fem timmars mellanrum. Under resterande tid täcker man hålet med en kompress eller plåster.

 Det finns även en operationstyp som skapar en tarmblåsa som ersätter urinblåsan på sin ursprungliga plats. Då finns urinledare och urinrör kvar, vilket innebär att du kan kissa som tidigare med skillnaden att du inte längre kan känna dig kissnödig. Då det för vissa kan vara svårt att krysta för att urinera används ibland en tunn slang för tömning från urinröret.

Du kan läsa mer om urostomi på 1177.se

Hur tar jag hand om min urostomi

I början hjälper stomiterapeuten dig med råd och instruktioner för hur du ska sköta din stomi. Det finns många olika alternativ och du kan behöva prova dig fram för att finna just det stomimaterial som passar dig.

Alla urostomier ser olika ut. Därför har vi ett stort utbud av hjälpmedelsprodukter som skapar en tät och funktionell bandagering och samtidigt låter din hud andas så att den håller sig frisk. Prova gärna våra produkter gratis.

Med våra underkläder för stomiopererade, minskar risken för läckage och bråckbildning och du får stöd och komfort hela dagen och natten. Beställ enkelt i vår webbshop.

Ange din e-postadress och få nyheter, erbjudanden och tips/råd skickade direkt till dig.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev 1 gång i månaden och du kan när som helst avregistrera dig.