Stomibråck

Vad är stomibråck?

Stomibråck, även kallat parastomalt bråck, är ett vanligt förekommande problem bland stomiopererade. Det innebär att man utvecklar en utbuktning på magen i huden runt om stomin. Stomibåck är generellt vanligare hos de som har kolostomi än de som har andra typer av stomi, såsom illeostomi. Man kan också se att överviktiga, äldre och generellt kvinnor drabbas i större utsträckning. Storleken på bråck varierar och kan även förändras över tid. Dock försvinner aldrig bråck av sig själv. I mycket sällsynta fall kan bråcket bukta inåt.

Olika typer av bråck

Äkta bråck innebär att tunntarmen lägger sig längs stomin under huden som en bula. Glidbråck är istället det fall då den stomibärande tarmen halkar upp över muskeln och lägger sig under huden. Glidbråck är den typ som oftast opereras. Falskt bråck skapas då bukväggen är försvagad och börjar bukta ut och är alltså egentligen inget riktigt bråck utan en utbuktning som beter sig och ser ut som en bråckbildning.

Problem med bråck

Bråck kan ge upphov till flera olika problem. Ofta upplevs en tyngdkänsla som kan vara obehaglig och ibland ge smärta. Du kan också få besvär med att böja dig ner eller göra andra rörelser där bråcket är i vägen. Likaså kan utbuktningen göra det svårt att använda vissa kläder. Ibland kan man få problem med avföringen på grund av bråcket.

Stora bråck kan också göra det svårt att bandagera stomin för att undvika läckage. Om stomin förändras behöver man ofta prova ut nya produkter för att finna något som sitter bra. Beställ gärna lite prover och prata med din stomiterapeut för att få råd. Kanske behövs en extra förstärkningshäfta eller en tätningsgel.

Varför har jag fått stomibråck?

Bukmuskulaturen och bukväggen försvagas vid en stomioperation. Detta är troligen en av orsakerna bakom att ett stomibråck uppstår. Eftersom det möjliggör att en del av tarmen kan ta sig igenom och lägga sig som en utbuktning under huden. Andra livsfaktorer kan också spela en roll kring hur formen på stomin förändras, såsom viktförändringar och fysisk aktivitet.

När ska jag söka vård för bråck?

Om du upptäcker en utbuktning i huden runt stomin bör du kontakta din stomiterapeut för utredning. Oftast behövs ingen medicinsk åtgärd, men i svårare fall av besvärande bråck kan en operation behövas. Då finns fortsatt risken att ett nytt bråck uppstår. Det bästa sättet att avhjälpa dina problem med bråck är att använda en gördel som ger stöd och minskar belastningen som stomipåsen annars kan ge på bråcket som i sin tur kan förvärra det.

Hur förebygger man bråckbildning?

I början när du är nyopererad bör du undvika tunga lyft och aktiviteter där du aktiverar dina magmuskler. Detta eftersom risken då är större att bråck utvecklas. Din läkare kommer att informera dig under hur lång tid och i vilken utsträckning du bör undvika detta.

Bästa sättet att förebygga bråck är att använda en stomigördel som avlastar stomin. Du kan även använda stödunderkläder. Det både minskar risken för att bråck bildas och att befintligt bråck blir större. Vid svårare former av bråck kan du behöva ett stomibälte som är stelare och ger mer stadga än en gördel eller andra stödunderkläder. Dessa är dock generellt inte lika bekväma som en mjukare gördel eller plagg. Speciellt viktigt är det att använda någon form av stödplagg för din stomi om du har ett tungt arbete eller är fysiskt aktiv.

Hos oss hittar du ett brett sortiment av stödunderkläder från Comfizz. Sömlösa, mjuka plagg som ger stöd och låter huden andas. 

Läs mer om bråck på SSKRs hemsida

Ange din e-postadress och få nyheter, erbjudanden och tips/råd skickade direkt till dig.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev 1 gång i månaden och du kan när som helst avregistrera dig.